Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε ένα κρίσιμο «σταυροδρόμι» βρίσκεται σήμερα η Δημόσια Υγεία στη χώρα μας, καθώς οι ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελούνται έχουν άμεση επίπτωση στην υγεία των Ελλήνων. Παλαιότερα νοσήματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτες αυξομειώσεις στον επιπολασμό τους, ενώ σημαντικά αυξημένη εμφανίζεται και η συχνότητα διαφόρων λοιμώξεων. Επίσης οι παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη χρονιών νόσων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Με αυτά τα δεδομένα, οι αρμόδιοι φορείς της Δημόσιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καλούνται να δώσουν πολυμέτωπη «μάχη» προκειμένου να εξασφαλίσουν την μακροχρόνια διατήρηση των δεικτών υγείας των πολιτών σε υψηλά επίπεδα, καθώς η ανάγκη για αποτελεσματική φροντίδα υγείας έχει καταστεί, πλέον, αδήριτη. Το φαινόμενο αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της μεγάλης πίεσης που ασκείται στις υγειονομικές δομές της χώρας από τη διαρκώς διογκούμενη μεταναστευτική ροή.

Η φιλοσοφία αυτή διαπνέει το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας, με τίτλο «Δημόσια Υγεία και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: κοινοί στόχοι», το οποίο διοργανώνει ο τομέας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.) στις 21 - 23 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα. Στόχο της εκδήλωσης αποτελεί η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων γύρω από τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών παροχής υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας, με γνώμονα την αλληλεγγύη και την άμεση απάντηση στις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η θεματολογία του Συνεδρίου, η οποία εστιάζει σε όλα αυτά τα βήματα που ενδιαφέρουν και προβληματίζουν επιστήμονες, κοινωνικούς φορείς και απλούς πολίτες, σήμερα και στο άμεσο μέλλον.

Είναι πεποίθησή μας ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στην πρόσκλησή μας για συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια, η οποία θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας και θα ανοίξει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων της Δημόσιας Υγείας και σας ευχαριστούμε που την ενισχύετε με την παρουσία και την επιστημονική σας επάρκεια.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Τζένη Κουρέα - Κρεμαστινού
Ομ. Καθηγήτρια Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής
Πρόεδρος του Συνεδρίου